Woonhuizen (WHZ)

U wilt een woning kopen en/of juist verkopen? Misschien weet u precies wat u te wachten staat, misschien ook niet. De (ver)koop van een woning heeft vaak meer voeten in de aarde dan menigeen denkt. Als u zichzelf niet wilt benadelen, dan doet u er goed aan een NVM-makelaar te benaderen. Frieling Makelaars bijvoorbeeld.

Werkzaamheden

Verkoopbegeleiding


Wij kunnen u natuurlijk helpen bij het verkopen van uw woning en de afwikkeling van de financiële kant. Het verkopen van een huis is meer dan een bord in de tuin. Het vereist deskundige hulp op maat, waardoor u feilloos door het verkooptraject wordt geholpen. Samen met de makelaar zult u tot een realistische vraagprijs komen: niet te hoog en niet te laag. Wij zullen de volgende zaken uiteraard voor u verzorgen: bezichtigingen, pr-activiteiten, verzorgen bouwtechnische keuring en energielabel, onderhandelingen en de afwikkeling tot en met de notaris.

Aankoopbegeleiding

Indien u ons inschakelt voor het zoeken van een woonhuis, beginnen we met de haalbaarheid van uw wensen te bespreken. Er zal een eerste inschatting gemaakt worden van het uiteindelijke kostenplaatje en u kunt meteen een overzicht ontvangen van het beschikbare aanbod. Daarbij heeft u als voordeel dat wij de beschikking hebben over een uitwisselingssysteem met andere NVM-makelaars. Zo weet u altijd precies wat de huizenmarkt op een bepaald moment te bieden heeft. Tevens kunt u het totale aanbod van de NVM-makelaars terugvinden op de internetsite: www.funda.nl/WoningAanbod/Koop/

Overige werkzaamheden
Frieling Makelaars kan u natuurlijk ook helpen bij het verrichten van taxaties en onafhankelijke hypotheekadviezen. Indien u hier meer informatie over wenst, kunt u uiteraard contact met ons kantoor opnemen.


Deskundigheid
Een goede reden om voor ons kantoor te kiezen is het feit dat we uitstekend thuis zijn in de noordelijke regio's. Maar, zult u zeggen, daarvan zijn er meer. Dat klopt. Maar dat moet ook niet de voornaamste reden zijn. We hebben gemerkt dat de meeste mensen ons benaderen, omdat wij een bijzonder compleet pakket kunnen aanbieden: van voorzichtige oriëntatie tot de kleine lettertjes in het contract. Gezien onze kennis en ervaring op juridisch, bouwkundig en economisch gebied, hebben wij een prima inzicht in alle risico's die u kunt lopen met uw onroerend goed en soms ook met uw roerend goed. Dit alles wordt up-to-date gehouden door de jaarlijkse verplichte opfriscursussen van de NVM.


Makelaar en taxateur o.z.
Bij het bovenstaande is de vertrouwensband bijzonder belangrijk. Zo mag u van ons altijd openheid van zaken verlangen. Met name dat laatste aspect verklaart de tevredenheid van onze talloze opdrachtgevers. Die - hopelijk net als u later - vinden dat het met Frieling Makelaars prettig zaken doen is. 

 

Industriele projecten

IPN: de kracht van samenwerking

Industrie Parken Nederland ontwikkelt industrieterreinen in Noord-Nederland.

Noord-Nederland, gebied van rust en ruimte, met nog weidse vergezichten en filevrij. Goed om te wonen. Een perfecte regio voor bedrijven om zich te vestigen. In dit gebied ontwikkelt Industrie Parken Nederland (IPN), in participatie met gemeentebesturen, industrieparken op uitstekende locaties langs belangrijke in- en uitvalswegen. Maar dat niet alleen, IPN laat door Frieling Makelaars Bedrijfshuisvesting, de verkoop en/of verhuur verzorgen van percelen c.q. bedrijfshallen en kantoren op nieuwe of bestaande terreinen. Dit alles vanuit een jarenlange ervaring, gedegen kennis en uitstekende contacten binnen en buiten de regio.

Samenwerking met de bedrijfsmakelaar

Door tussenkomst van Frieling Makelaars Bedrijfshuisvesting komt een snelle, correcte verkooptransactie van de gewenste percelen tot stand. Vragen over eventuele bodemsaneringsmaatregelen, vergunningen etc. worden adequaat en probleemoplossend begeleid.

Publiek Private Samenwerking (PPS)

De basis van de werkmethode van IPN is de samenwerking tussen de Publeiek Sector (gemeente, provincie) en de Private Sector (IPN).
Na de selectie van mogelijk te creëren industrieparken wordt bij een positieve ontwikkelingsverwachting al snel contact gezocht met het gemeentebestuur.
Zo versterken de Private en de Publieke Sector elkaar in de ontwikkeling van industrieterreinen. De Publieke Sector verzorgt het bestemmingsplan en de Private Sector koopt gronden aan, zorgt voor verkaveling, ontsluiting, riolering, verlichting van het terrein enzovoort.

Voorbeelden van de kracht van IPN

IPN ontwikkelde reeds diverse industrieparken volgens de hierboven omschreven samenwerkingsstrategie. Zo zijn er reeds langs de A37 op A-locaties diverse activiteiten ontplooid. Door de verdubbeling van de A37, van Hoogeveen via Emmen naar de Duitse grens zal deze een belangrijke verkeersader worden. Een van de projecten van IPN is het industriepark Veenoord West bij Nieuw-Amsterdam. Een ander project van IPN langs deze weg is de ontwikkeling van het industriepark Geesbrug bij Oosterhesselen en Hoogeveen. De ervaringen in Veenoord West en Geesbrug zijn slechts twee voorbeelden. Ze laten zien wat IPN bedoelt met de perfecte locatie die ze altijd zoekt voor een industriepark. Maar er zijn meer van dergelijke belangrijke verkeersaders in Noord-Nederland. En er zijn meer gemeentes die gebruik kunnen en willen maken van de kennis en ervaring van IPN.

De kracht van een goed en succesvol industriepark komt voort uit een combinatie van vele zaken. De kracht van de locatie, de kracht van de inrichting, de kracht van de aanpak, de kracht van de verkoop ... en, natuurlijk, de kracht van de samenwerking met alle partijen.

Makelaar en taxateur o.z.
Bent u naar aanleiding van al deze informatie nieuwsgierig geworden of heeft u een specifieke vraag of opmerking dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze bedrijfsmakelaar.

Bedrijfshuisvesting (BOG)

Wij hebben een separate afdeling die zich alleen bezig houdt met bedrijfshuisvesting. Wij doen voor u de aan- en verkoop, huur en verhuur en taxaties van panden met een bedrijfsmatig karakter en adviseren u tevens over zeer specifieke, vaak fiscale zaken.

Deze zaken vereisen een diepgaande juridische kennis, ervaring en een grote regionale bekendheid. Onze bedrijfsmakelaar is dan ook volledig gespecialiseerd in deze specifieke branche binnen de onroerend goed wereld. Door ons lidmaatschap van de sectie Bedrijfs Onroerend Goed (BOG) van de NVM, zijn wij verplicht jaarlijks cursussen en seminars te volgen, waardoor wij vooral ook op het juridische vlak up-to-date blijven.

Wij zijn al meer dan 30 jaar uitstekend thuis op de zakelijke markt. Een bewijs daarvan wordt gevormd door onze goede contacten met ondernemers en overheid overal in de regio. Deze contacten zijn vaak van doorslaggevend belang om sneller een positief resultaat te kunnen realiseren en dat maakt de keuze voor de diensten van ons kantoor een voor de hand liggende.

Werkzaamheden

Wij beheersen alle facetten inzake bedrijfsmatig onroerernd goed. Dat vereist gedetailleerde kennis van de markt, de branche en diverse andere sociaal-economische ontwikkelingen. Met behulpt van rekenmodellen en geavanceerde computersystemen kunnen wij voor u rendementen voor beleggingen in kaart brengen. Daarnaast hebben wij de kennis in huis om bedrijven compleet te taxeren (ook fabriekscomplexen en overige incourante objecten), inclusief de roerende zaken. Het feit dat grote pensioenfondsen, banken en beursgenoteerde organisaties Frieling Makelaars regelmatig inschakelen zegt genoeg.

Samenwerkingsverbanden

Naast deze "normale"makelaarsactiviteiten heeft ons kantoor een opdracht van Industrie Parken Nederland b.v. (IPN). Dit bedrijf ontwikkelt in samenwerking met diverse gemeenten in Drenthe industrieterreinen, waarvan de verkoop vervolgens door ons kantoor geschiedt. De industrieterreinen Geesbrug en Veenoord-West zijn hiervan de meest bekende voorbeelden.

Makelaar en taxateur o.z.

Bent u naar aanleiding van al deze informatie nieuwsgierig geworden of heeft u een specifieke vraag of opmerking dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze bedrijfsmakelaar.